| E-Interview

Siep de Haan

| Vraag 1 - Jaap
Is het waar dat jullie jullie positie misbruiken door bijvoorbeeld Amsterdamse homohoreca veel geld te laten betalen om op de Pride een buitenfeest en -bar te mogen neerzetten? Ik snap niets van de beschuldiging en de eventuele constructie die er achter zit….?

Wij vragen per tap een bijdrage van slechts 400 euro. In totaal bracht dit vorig jaar 18.000 euro op. Hiervan betalen we de kosten van reiniging, leges vergunningen, BumaStemra, verzekeringen, precario, afsluiten straten etc. In 2004 waren deze kosten in totaal 20.000 euro. Dit zijn allemaal kosten die de horeca sowieso zou moeten maken bij het organiseren van de straatfeesten.

Verder moet de horeca via hun buitentaps het bier van onze hoofdsponsor schenken. Ze mogen de omzet overigens geheel houden, maak zelf maar een schatting wat ze per tap tijdens zo'n weekeinde verkopen. Van de bijdrage van onze hoofdsponsor betalen we de publiciteit. Zonder publiciteit geen bezoekers, en dus minder omzet. De horeca profiteert er dus zelf van De horeca kan ook zelf sponsors werven, zoalang het geen bier of fris is. Maar sterke drank, telecom, alles is verder mogelijk. Dus ik snap ook niets van die beschuldiging.

| Vraag 2 - Karel Vis
Is een Gay Pride organiseren een full time baan of is het vrijwilligers werk? Indien het vrijwilligerswerk is: wat doe je daarnaast nog eigenlijk?

Het is vrijwilligerswerk. Ikzelf ben leraar wiskunde op een middelbare school in Utrecht, en kan de Pride dus mooi in mijn zomervakantie organiseren. Mijn vriend Peter is overigens de motor achter de Pride. En Ernst is nog zo'n keigoede motor. In je eentje bereik je niks. Ook alle overige bestuursleden werken naast hun baan keihard aan de Pride organisatie.

| Vraag 3 - Kees
Siep, hoe voelt het om door enkelen gedemoniseerd te worden terwijl het gros van ondernemers en bezoekers laaiend enthousiast zijn over de Pride? Wat doet het gemekker van steeds hetzelfde vijftal op b.v. de Gaykrant website persoonlijk met je?

Ik zal eerlijk zijn, het is gewoon vervelend. Er worden heel veel leugens opzettelijk verspreid. Heel vilein. Met name de GayKrant plaatste zo'n beetje wekelijks wel weer een onzinbericht op hun site, zodat steeds hetzelfde vijftal mensen weer wordt opgejut hun drek te spuien. De GayKrant neemt echter nooit de moeite om ons even te bellen en te vragen hoe het werkelijk zit. De GayKrant vinden we in dit opzicht dus niet professioneel. Ik zelf ben gestopt met het lezen van die site. Hoef ik me er ook niet meer aan te ergeren.

| Vraag 4 - Geert
Ik krijg altijd een nare bijsmaak van de Gay Pride. Ieder jaar opnieuw is er ruzie. Waar ligt dit nu toch aan?

Er is niet alleen ruzie. De criticasters vergeten dat er door ons ook al negen jaar lang een SCHITTEREND evenement is georganiseerd. Dit evenement trekt ook de aandacht juist omdat het een gay-evenement is. Veel journalisten vinden dat een "sappig" onderwerp. En nichtenruzies spreken daarin erg tot de verbeelding. Wij zoeken natuurlijk de publiciteit om het evenement te promoten. In 1996 dook de gehele landelijke pers op de zedelijkheidsverklaring. De politie had toen geeist dat per boot een zedelijkheidsverklaring getekend moest worden. In 2000 hebben we gedreigd naar Rotterdam te verhuizen omdat de gemeente de geluidsnormen zodanig ging verscherpen dat daardoor het feitelijk onmogelijk werd een feest te organiseren. Het lukt ook vaak om heel positief in het nieuws te komen met schitterende reportages, foto's en verhalen van prachtig weekend feestvieren. Soms weten we heel serieuze problemen over het voetlicht te tillen, zoals in 2002 toen een boot met allochtone gelovigen meedeed. Vorig jaar schreven velen ons dat de voorpubliciteit saai was. Totdat bleek dat stadsdeelvoorzitter Van der Stoel (daar is ze dan) achter de rug van GBA, politie en centrale stad om, een vergunning had geregeld voor haar vriendjes van Koninklijke Horeabond Nederland (zogenaamd Upstream) midden op ons evenemententerrein. Toen moesten we wel naar de rechter, maar dat is iets waar we niet op zitten te wachten zo vlak voor de Pride. Gelukkig kregen we achteraf gelijk. Van der Stoel had het evenement nooit mogen vergunnnen. Eerst kregen we gelijk van de (loco)burgemeester van Amsterdam, vervolgens van de politie, toen van de VOVO-rechter en tenslotte van de bezwaarschriftencommissie. Allen hadden dezelfde conclusie: extra evenementen mogen, mits ze voldoen aan de eisen die de APV, dit is een gemeentewet, aan iedere organisator stelt.

| Vraag 5 - K. van Hoogduin
Wordt het niet eens tijd voor vernieuwingen binnen het bestuur? Kan ik mij eigenlijk kandidaat stellen en hoe democratisch is jullie organisatie eigenlijk?

We zijn een stichting en we hebben een deelnemersvereniging van zo'n 80 begunstigers. We hebben regelmatig met hen vergaderd en we zijn steeds herkozen. We hebben sinds de tien jaar dat we bestaan, al heel vaak wisselingen binnen ons bestuur gehad. Natuurlijk moet er vernieuwing en verversing ontstaan. Meld je aan. We vergaderen vaak met ons bestuur en met onze begunstigers en met hen stellen we het beleid vast en de te nemen acties. Onze jaarrekening wordt gecontroleerd door een onafhankelijk kascommissie. Van 1996 t/m 2004 is onze jaarrekening accoord bevonden. De cijfers van 2004 staan op website amsterdampride.nl, bij hoofdstuk GBA. Het bestuur van een stichting wordt overigens veelal samengesteld via cooptatie. Begunstigers kunnen zich aanmelden, dan dragen we ze voor aan de vergadering met de begunstigers.

| Vraag 6 - Jacco G.
Ben jij de enige die verantwoordelijk is voor de organisatie van de Pride? Zo nee, waarom treedt er nooit eens iemand anders naar buiten?

We organiseren de Pride met meer dan 100 verschillende bedrijven en organisaties. Ikzelf ben secretaris en doe meestal de PR, Ernst Verhoeven is de voorzitter en Peter Kramer is penningmeester. Mieke Martelhoff, Frans Monsma en Frans Meulenberg zijn de overige bestuursleden. Ernst Verhoeven doet meeestal de speeches en treedt dan naar buiten. Maar meestal ben ik in de picture, dat is zo. Het is ook wel goed voor de herkenbaarheid. Alhoewel niet iederen staat te juichen als ik weer eens het woord voer. Ik ben niet bij iedereen geliefd (en dat is een understatement, I know) en dat kan ook niet. Je fouten zijn cumulatief, je goede daden worden vaak vergeten. Ik troost me met de gedachte dat onze evenementen wel fantastisch zijn. Mijn motto is "actions speak louder than words: Al dat gebabbel aan de bar, zegt me niet zo veel.

| Vraag 7 - Jan Hendrik
Word je nooit eens gek van de kritiek op jou persoon? Heb je ooit het bijltje er bij neer willen gooien?

Het is niet leuk, zie mijn antwoord op de vraag van Kees. Soms denk ik wel eens: Over wie hebben ze het eigenlijk? Op wie wordt er zo gekankerd. Ben ik dat? Het zou aanmatigend zijn om te stellen dat hoge bomen veel wind vangen, zo'n hoge boom ben ik niet. Maar het hoort er blijkbaar allemaal wel bij. Zeker in het internet-tijdperk is schelden veel gemakkelijker en anoniemer geworden. Als je, samen met anderen, al tien jaar een succesvol evenement neerzet, dat is gegroeid van 20.000 bezoekers in 1996 tot 500.000 in 2004 (aantallen van politie) dan mag je wel kritiek verwachten. Ik ben er ook trots op dat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gay Games 1998, EuroPride 1994 en menig Roze Zaterdag, de Pride al negen jaar ook financieel succesvol is. Dan moet je soms een lul zijn, en dan krijg je kritiek. Het zij zo.

| Vraag 8 - Leon de Jong
Wat is volgens jou de reden dat jullie dit jaar de vergunningen zo laat kregen?

Dat is alleen maar pesterij geweest, door stadsdeelvoorzitter Van der Stoel in hoogst eigen persoon. Dit is niet alleen mijn mening, doch ook van onafhankelijke journalisten van o.a. Het Parool, HP/de Tijd, Volkskrant en andere gedupeerde organisatoren. Omdat ik in het verleden wel eens kritiek heb gehad op haar, bv door de trage Pride-vergunningverlening in het verleden of het verbieden van het paaldansen en het willen verbieden van de vlaggen op Hotel Krasnapolsky en het door de VVD verbieden van de regenboogvlaggen, moet ik in haar ogen gestraft worden. Je hoeft elkaar persoonlijk niet als vrienden te zien. Je hoeft elkaar niet te mogen. Prima. Maar je moet als bestuurder zakelijk blijven. Dat iemand uit louter rancune het vergunningentraject maandenlang traineert is een gotspe. Ik had nooit gedacht dat dat in Amsterdam mogelijk zou zijn. Dat één bestuurder bij machte is om vergunningen 11 maanden lang tegen te houden. Het is puur machtsmisbruik. Ik wil ook dat mensen dat weten. Wij zijn kiezers. Iedereen moet weten wat onze bestuurders in de achteraf kamertjes doen. Gelukkig heeft burgemeester Cohen dit door gekregen en heeft hij ingegrepen door haar opzij te zetten en te zorgen dat de GBA gewoon de vergunning kreeg, zoals we die al negen jaar lang hebben gekregen. Overigens heeft ook de Gemeentelijke Ombudsman (begin juli 2005) geoordeeld dat het stadsdeel centrum ook al onbehoorlijk heeft gehandeld tijdens de Gay Pride 2003, doordat het stadsdeel de voortgang van de vergunningverlening hinderde en de stadsdeelvoorzitter geen rekening hield met de belangen van de GBA. "l Histoire, se repeté.

| Vraag 9 - Frans
Ik, en gelukkig velen met mij hebben respect voor alles wat je betekent voor de homogemeenschap in Amsterdam maar waarom moet de Gay Pride ieder jaar weer extremer, extravaganter en provocerender?

"Zelfs de EO kan filmen" schreef het AD enkele jaren geleden. Ook de afgelopen jaren schreven de hetero-kranten dat de Gay Pride best wel braaf is geworden. We roepen de deelnemers overigens ieder jaar op om rekening te houden met het feit dat er op zaterdagmiddag allemaal winkelende gezinnetjes met kinderen in de stad zijn. Geslachtsdelen en sex zijn dan ook verboden. Maar de Canal Parade is geen bloemencorso. Wanneer er 75 boten met wiskundeleraren en accountants langsvaren, in hun dagelijkse kloffie, dan komt er geen mens kijken. Het moet dus allemaal wel uitdagend zijn, zoals de "piemelboot" van vorig jaar. Zuiderlingen gaan tijdens carnaval enkele dagen helemaal uit hun bol, Nederland rekent hen daar niet op af gedurende de rest van het jaar. Datzelfde moet gebeuren voor homo's en lesbo's.

| Vraag 10 - J. Speer
Het jij nog speciale wensen wat betreft de Gay Pride? (wat is een droom die ooit nog eens in vervulling moet gaan)

Wij willen graag meer deename van multinationals in de optocht, en organisaties zoals politie en krijgsmacht. Die zijn nog steeds vaak huiverig, alhoewel dit jaar....dit jaar doen er een paar hele grote namen mee? En als er één schaap over de Dam is,...?

| Vraag 11 - J. Speer
Als ik het goed heb wordt de Gay Pride georganiseerd door het GBA. Financiert deze organisatie de Pride ook en wordt er winst gemaakt?

Als Stichting mag de GBA geen winst maken. Dat doen we dan ook niet. Omdat we de overheadkosten heel laag houden (telefoonrekening, kosten computer, geen salaris bestuur etc) lukt het om de Pride elk jaar weer te organiseren. Zodra een professioneel evenementenburo dit zou gaan doen, en die moet wel voor zijn diensten worden betaald, komt er een verlies.

De GBA zelf organiseert de volgende onderdelen: de canal parade, het slotfeest op de Stopera (uit de winst worden overheadkosten betaald) en het filmfestival op de Nieuwmarkt. Daarnaast verzorgt de GBA de publiciteit, alle vergunningen, de begeleiding van de diverse onderdelen, de website, de contacten met het buitenland. Veel van de overige onderdelen worden qua programmering volledig, voor eigen rekening, georganiseerd door derden. De GBA staat hoogstens af en toe financieel garant, of zorgt voor wat extra financiering.

| Vraag 12 - Johan Beilen
De gemeente Amsterdam dreigt de organisatie van de Gay Pride volgend jaar te gunnen aan andere partijen dat het GBA. Zou dit de Pride in gevaar kunnen brengen?

Het is niet de gemeente Amsterdam die dit wil, doch het stadsdeel Centrum. De gemeente, de gemeentewet en de politie willen juist dat bij zo'n groot evenement als de Pride er één aanspreekpunt is, zodat er geen problemen zijn met coordinatie enzo. Dat is ook zo bij de SAIL, bij de Uitmarkt bij het Prinsengrachtconcert. Ieder jaar schrijft de politie in zijn evaluatie: "De GBA is een professionele organisatie met wie het goed samenwerken is en die zich aan alle afspraken houdt" De Pride bestaat uit onderdelen die geld kosten, zoals canal parade, sport en cultuur. En er zijn onderdelen die (indirect) geld opleveren, de straatfeesten. Er zijn een paar bedrijven die graag de straatfeesten organiseren los van de GBA. De hoofdsponsor wil graag zo veel mogelijk plein- en straatevenementen om zijn produkten te promoten. Met het sponsorgeld kunnen wij de dure onderdelen als filmfestival, sport, films, botenparade financieren. Zonder hoofdsponsor is er geen geld meer voor de Canal Parade bijvoorbeeld. Een deelnemer aan de parade betaalt 50 euro per boot. Dat levert bij 75 boten enkele duizenden euro's op. Alleen de publiciteit kost al 25.000 euro. Dus daar heb je de staatfeesten voor nodig die indirect via de overeenkomst met onze hoofdsponsor de publiciteit betalen. Maar nogmaals, ook als ze zelf een feest zouden organiseren, hebben ze publiciteit nodig. En ook dan moeten de straten gereinigd worden. En dat zou hun zelf dan geld kosten. De meeste bedrijven begrijpen dat ook. Die zeggen: "Voor 400 euro per tap, krijg je alles, Je krijgt 500.000 bezoekers, films, cultuur, sporten, botenparade en ook nog eens volle zaken en volle kassa's." Vergeet niet dat dit vierdaagse evenement tientallen miljoenen aan extra omzetten oplevert. Geld dat verdwijnt richting horeca en detailhandel. En via de belastingen, ook bij de gemeente. Dus ze moeten eigenlijk blij zij dat wij dat voor hen verzorgen. Conclusie is: Verdeel de vergunning over enkele partijen, dan halen de nieuwelingen alleen de krenten uit de pap, blijft de GBA met geld kostende onderdelen zitten, die dan niet meer georganiseerd worden. En is er dus geen Pride. Dat is misschien ook wel de ware reden van dit dreigement van stadsdeel Centrum, want met het verdwijnen van de Pride zijn ze ook een criticaster kwijt. Tijdens de Kerst van 2004 vergunde het stadsdeel centrum de "Kerstboom op de DAM" aan de commerciële Radio Noordzee (sponsor van de VVD-campagne). Resultaat: Radio Noordzee beknibbelde op de kosten van de boom, en heel Nederland lachte Amsterdam uit, vanwege de miezerigste kerstboom ooit, midden op de Dam.


| E-interview Archief
Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour